Regeländring i F1 ska förhindra kryphål i regelverket

FIA kommer från och med 2021 med kort varsel kunna åtgärda kryphål som upptäcks i regelverket under säsongens gång istället för att tvingas vänta till brytpunkten mellan F1-säsongerna.

Regeländringen som införs av FIA, Fédération Internationale de l’Automobile vilka ägs av Formel One Group, syftar till att bibehålla F1-tävlingens integritet och sportsliga jämlikhet liksom minska antalet gråzoner i regelverket som kan tänkas utnyttjas. Detta är en följd av det som hände 2009 när Jenson Button för Brawn, tidigare Honda, till slut vann mästerskapet tack vare en dubbel diffuser – en aerodynamisk teknisk fördel som visade sig klassas som osportslig. Detta trots att tre andra stall använde sig av detta, vilket var anledningen till att resultaten inte ogiltigförklarades, och att mästerskapet ändå inte avgjordes förrän i sista racet.

Denna tekniska fördel kom till genom en felaktig direkt översättning från engelska till japanska i regelboken, där ingenjören således kunde ta fram ett koncept som fick bilen att få bättre grepp genom minskat lufttryck under bilen för att överlag förbättra dess aerodynamiska egenskaper. Hade man berättat om att man hittat detta kryphål i regelverket hade det troligen lett till att det blivit förbjudet, och Button allra troligast inte hade vunnit som en konsekvens av detta. Det hade också kunnat leda till att alla stall byggde om sina bilar på detta sätt eftersom det ges tydliga fördelar som bl a möjlighet till hårdare inbromsningar i högre fart – vilket också allra troligast lett till att Button inte hade vunnit mästerskapet.

Eftersom regelverket är byggt på ett sånt sätt att det inte ska gå att hitta kryphål som dessa för de ingenjörer som är involverade i sporten, vill man såklart att det ska fortsätta så. Det är därför man nu sett till att om något liknande inträffar igen kan man mer eller mindre direkt ändra reglerna till sportens fördel, t ex att förbjuda hjälpmedel eller tekniska fördelar som en dubbel diffuser. Ross Brawn, mannen bakom köpet av Honda och namngivare till stallet som vann titeln 2009, är numera teknisk direktör och VD för Formula One (F1) och säger såhär om regeländringen som nu genomförts:

”The governance in the past has been the teams have to all agree to make a change. We’re pushing through governance where we can make changes much more on short notice than at the present time.

If you exploit a loophole in the future, you can be shut down at the next race, which you could never do now. So the Brawn diffuser – as it happens, there were three teams that had it, so it would have carried on.

But if one team stands out there with a solution that has never been conceived, and has never been imagined, and destroys the whole principle of what is trying to be done, the governance would allow, with sufficient support from the other teams, to stop it. This is a whole different philosophy.

If someone comes up with something that was a play on the words, or some interpretation that was never intended, it completely corrupts the principle. What is the choice? Either live with it for a year, and have something which is not a great competition, or we change it, put it right and get the competition back to where it is.”

Annons: