OS i Tokyo 2020 följer fotbolls-EM och flyttas fram?

Än så länge ser OS 2020 ut att gå av stapeln precis som planerat, men alltfler röster höjs för att flytta fram mästerskapet då världsläget fortfarande är väldigt osäkert på grund av COVID-19.

På grund av det rådande läget kring den alltmer utbredda pandemin med Corona-viruset har fler och fler länder, experter och idrottare manat den internationella olympiska kommittén, IOC, att skjuta på sommarens OS. Detta eftersom säkerheten inte kan garanteras och det i nuläget råder ojämna träningsförhållanden och förberedelser för idrottarna beroende på vilket land de befinner sig i, länder som drabbats olika hårt av epidemins spridning. Presidenten för IOC Thomas Bach menar att ett framflyttande av mästerskapet, likt UEFA beslutat sig göra med EM 2020, är mest troligt då det vore minst rättvist för alla parter om spelen ställdes in helt och hållet – detta efter att alltfler missnöjda röster från flera olika håll höjts då IOC än så länge vidhåller att spelen ska gå av stapeln enligt plan mellan 24 juli och 9 augusti. Back säger såhär:

”The Olympic Games cannot be moved like a football game next Saturday. It is a complex undertaking and you can only act responsibly when you have a clear decision-making foundation. A cancellation of the Games would be the least fair solution. A cancellation would destroy the Olympic dream of 11,000 athletes of 206 Olympic committees.”

Då läget världen över förändras dag för dag, utan något tydligt slut eller avstannande på spridningen av COVID-19, kan således beslut som tas också ändras. Det är därför troligt att vi inom kort får ett beslut av IOC som antagligen innebär att man väljer att flytta fram OS. Detta menar i alla fall presidenten för World Athletics, Lord Sebastian Coe, som säger:

”A decision on the Olympic Games may become very obvious very quickly in the coming days and weeks. As I said last week, I don’t think we should have the Olympic Games at all costs, certainly not at the cost of athlete safety.

The issue of competition fairness is paramount. This is uncharted territory for all of us. If we lose the level playing field, then we lose the integrity of the competition. Nobody wants this, least of all the athletes or the fans.”

Bland dem som uppmanat IOC att flytta fram spelen är utöver USA:s sim- och friidrottsförbund även Global Athlete Group, som företräder flertalet atleter, som säger såhär enligt ett uttalande nyligen där man trycker på säkerhetsaspekten:

”We have heard from hundreds of athletes and today we are calling on both the International Olympic Committee (IOC) and the International Paralympic Committee (IPC) to place athlete safety and welfare first by postponing the Games until the Covid-19 global pandemic is under control.”

Även Brasiliens olympiska kommitté ställer sig bakom Global Athlete Group som i sitt uttalande trycker på nödvändigheten att skjuta fram OS på grund av den allvarliga pandemin som plågar omvärlden och dessutom pekar på svårigheten för atleterna att hålla sig i toppform under rådande omständigheter.

Annons: